Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Faculty of Agriculture in Osijek, Department of Soil Chemistry, Biology and Physics

Djelatnici

Djelatnost

Nitrobakterin

Cjenik analiza

   

Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Zavod za kemiju, biologiju
i fiziku tla

HR-31000 Osijek
Kralja Petra Svačića 1d

 

Tel:

031-554-890

Tel. lab.: 031-554-950

Fax:

031-554-890

zkbf@tloznanstvo.com.hr

http://tloznanstvo.com.hr

 

Uzorkovanje tla i cjenik Zavoda za kemiju, biologiju i fiziku tla

Kartografski pregled 10-godišnjeg rada (rel. pogodnost tla za usjeve - 5 klasa) na "Kontroli plodnosti zemljišnih resursa Osječko-baranjske županije"

 

 

Vaša IP adresa:

Korisnik broj:

Copyright©2009. V. Vukadinović

Ažurirano: 03.04.2017.

 

Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Zavod za kemiju, biologiju i fiziku tla 


Klikni na sliku za lokaciju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku

 

Disertacije:

Želimir Vukobratovć (2009):

Utjecaj mineralne gnojidbe dušikom, fosforom i kalijem na prinos i kvalitetu ozime pšenice

Gabrijela Kanižai Šarić (2010):

Utjecaj smjesa antioksidanasa i masnih kiselina na rast Fusarium sp. producenata trihotecena i fumonizina u krmnim smjesama

Boris Đurđević (2010):

Ekspertni model procjene pogodnosti zemljišta za usjeve

Ružica Šmunić (2012):

Utjecaj kalcizacije, organskih i mineralnih gnojiva na koncentraciju teških metala u pšenici tijekom vegetacije

Željko Kraljičak (2012):

Utvrđivanje pogodnosti zemljišta Osječko-baranjske županije za uzgoj vinove loze

 

Važniji linkovi:

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Tlo i biljka

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i rurarlnog razvoja

Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

Petrokemija d.d.

Ishrana bilja

Agrotehnika i sustavi biljne proizvodnje

Pedologija

Hrvatsko društvo za proučavanje obrade tla

Kalkulatori (IE >= v7.0):

1) ALR - usjevi

2) Nmin - pšenica i ječam

3) Nmin - šećerna repa

4) Nmin - kukuruz

5) Potencijal mineralizacije organske tvari

6) Izbor formulacije NPK gnojiva

7. Kalcizacija i sulfatizacija

8. Optimizacija gnojidbe

9. Pedološki kalkulatori

10. N-potreba usjeva